Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa. Konferens 5 till 6 september

Inbjudan till konferens den 5-6 september 2017 i Stockholm.

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa

Se program