Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

#snackapsykiskohälsa lucka nummer 17

I en artikel från december i år skriver Läkartidningen om självvald inläggning, vilket fått en snabb spridning i Sverige. Alla regioner utom tre erbjuder nu självvald inläggning för vissa patienter inom psykiatrin. Detta trots skralt vetenskapligt underlag, enligt Socialstyrelsen.

Självvald inläggning innebär att vissa slutenvårdsplatser i psykiatrin öronmärks för svårt sjuka patienter som själva kan lägga in sig när de tycker att det behövs.

Läs hela artikeln här.

Vad tycker du om självvald inläggning? Var med och #snackapsykiskohälsa med oss!

 

(Bilden är fristående från texten. Foto: Locums bildarkiv)

Relaterade artiklar

Erfarenheter från självvald inläggning samlas

Publicerad den 14.09.2021, admin

Hur upplever patienter inom psykiatrin självvald inläggning? Intervju ur senaste numret av Revansch med Mårten Jansson på NSPH som skriver en rapport om detta.

Läs mer

Självvald inläggning ska utvärderas

Publicerad den 25.03.2021, admin

Artikel ur RSMH:s organisationstidning Revansch om att självvald inläggning nu ska utvärderas och RSMH:s reaktioner på det.

Läs mer

Självvald inläggning

Publicerad den 02.08.2021, admin

Ylva Kristina Larsson bloggar om sin erfarenhet av en form av självvald inläggning.

Läs mer