Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Snacka om utmattning

Utmattningssyndrom beror på att du under en lång tid har levt med mycket stress utan möjlighet att återhämta dig ordentligt. Stressen kan vara orsakad av ditt arbete, eller bero på jobbiga hemförhållanden.

Om du får hjälp i ett tidigt skede kan du förhindra att besvären blir värre. Därför är det viktigt att du söker vård snabbt. I vår nya folder kan du läsa mer.