Aktuellt

Snacka om ångest

Ungefär en fjärdedel av svenskarna får ångest någon gång i livet. Det är obehagligt men inte farligt. Om ångesten upptar en stor del av ditt liv och begränsar din vardag ska du söka vård.

I vår nya folder kan du läsa mer om ångestsyndrom. Foldern är den del i vår kampanj #snackapsykiskohälsa, där vi vill uppmuntra alla att snacka öppet om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. De flesta har egna erfarenheter av eller känner någon med psykisk ohälsa – ändå är det fortfarande förknippat med skam att prata om sitt psykiska mående eller sin psykiatriska diagnos. Varför är det egentligen så? Det vill vi på RSMH ändra på. och ett sätt att göra det är genom att #snackapsykiskohälsa.