”Ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg.

Snabbremiss rörande ”Ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg Läs yttrande