Slutkonferens för projektet Unga som resurs i arbetslivet

Slutkonferens för projekt unga som resurs i arbetslivet

Slutkonferensen för projektet Unga som resurs i arbetslivet som syftar till att unga mellan 16-30 år får möjlighet att slutföra enstaka ämnen eller utbildning som de inte kunnat klart göra på grund av psykisk ohälsa.

Senast den 25 november bör anmälan kommit in  om man vill äta lunch.

Se slutkonferensens program här: