Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ska vi ens tala om psykisk ohälsa? – Revansch nr 4:2020

Omkring 150 000 personer över 65 år lider av depression i Sverige, och självmordstalen är högst i de äldsta åldersgrupperna.

I det här numret, som har temat Att bli äldre, berättar vi om Max Fagerström i Järfälla som fick diagnosen adhd i vuxen ålder. Sedan pandemin startade har han inte fått ett enda samtal med psykiatrin. Äldre med adhd är en eftersatt grupp, då forskningen tidigare främst varit inriktad på barn och unga.

Jan-Olof Forsén i Umeå, som levt med bipolaritet i över tre decennier överraskades när han fyllde 65 år och utan att tillfrågas flyttades över till äldrepsykiatrin. Behövs det särskilda äldrepsykiatriska mottagningar och i så fall varför?

Dessutom skriver vi om Therese Westman, som drabbades hårt av Försäkringskassans avslag. Trots sina diagnoser och läkarintyg tog det två år innan hon fick tillbaka aktivitetsersättningen, men då var återbetalningskraven så höga att hon inte fick behålla en krona.

I Porträttet berättar komikern Zinat Pirzadeh om sin uppväxt i Iran med en djupt deprimerad mamma, och om hur hon själv till slut fann en väg till att må bra.

Och så var det frågan om begreppen – får vi tala om psykisk ohälsa överhuvudtaget? Läs vad Christian Rück och Lena Wiklund Gustin säger om den saken.

Hoppas att du uppskattar tidningen!

/ Elin Engström, vikarierande chefredaktör