Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Självvald inläggning ska utvärderas

Det vetenskapliga stödet för självvald inläggning i psykiatrin ska utvärderas, enligt ett nytt regeringsuppdrag, liksom den beprövade erfarenheten i Sverige. Det är steg i rätt riktning, anser RSMH:s företrädare.

– Med självvald inläggning sparar sjukvården pengar, det blir fler lediga sängplatser och patienterna ligger inne kortare tid. Det är definitivt en framtida väg för den psykiatriska vården, säger Jimmie Trevett i RSMH:s förbundsstyrelse.

Han har som tidigare förbundsordförande i RSMH länge förordat möjligheterna till självvald inläggning i psykiatrin. Erfarenheter från bland annat Norge har visat att inläggningstiderna blir kortare och antalet tvångsåtgärder minskar när patienter i psykiatrin själva kan besluta om inläggning i slutenvårdspsykiatrin. När metoden prövats i Sverige har den också visat goda resultat.

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för självvald inläggning i psykiatrin. Patienternas och vårdgivarnas erfarenheter av de nationella försök som gjorts ska undersökas och ställas samman. Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och redovisas sista november i år. Två miljoner kronor har avsatts för utvärderingen.

RSMH anser att självvald inläggning egentligen redan testats tillräckligt. Försöken har som regel inneburit att personer som har långvarig kontakt med psykiatrin erbjudis att skriva ett kontrakt med vårdgivaren om att de får lägga in sig i heldygnsvården när de känner att de behöver det. Inte minst tryggheten att veta att du kan lägga in dig när du vill gör att många inte läggs in i heldygnsvården i samma utsträckning.

– Det är dags att utvidga metoden så att den erbjuds över hela landet, till alla människor som har behov av det, till alla psykiatriska diagnoser och i alla regioner, säger Jimmie Trevett.

Text Elin Engström
Bild Zach Vessels