Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Tema Beroende i nya Revansch

Det är ganska vanligt att personer med psykisk ohälsa är beroende av alkohol eller droger. Därför har vi temat Beroende i detta nummer av Revansch. Det är också vanligt att dessa personer bollas runt och inte får rätt hjälp.

För att en person med psykisk ohälsa och samtida beroende ska må bättre behöver båda tillstånden behandlas samtidigt, visar forskningen. Ända händer det att personer blir nekad vård för att de är har samsjuklighet, eller dubbeldiagnos som det tidigare kallades.
Ett exempel är Sanne, som var med i Uppdrag Gransknings dokumentär hösten 2018. Hon hade då anorexi, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD och amfetaminmissbruk och skickades runt mellan psykakuten, beroendeakuten, vårdenheter och SiS-boenden. Under bara 12 dagar förflyttas hon hela 14 gånger med polis.

Så kan bollandet minska

I Revansch diskuteras olika förslag på hur detta bollande ska kunna minska. I numret tas också upp exempel på när vården faktiskt fungerar. Efter tio år på olika institutioner och en rad felbehandlingar fick Ylva Larsson till slut rätt hjälp. Idag är hon helt alkohol- och drogfri, mycket tack vare bra vård på beroendemottagningen i psykiatrin.
– Jag har aldrig blivit så väl mottagen. Här blir jag inte sedd som psykiskt sjuk eller som missbrukare – utan som en person, säger hon i intervjun i tidningen.

Fler artiklar i Revansch

Ytterligare artiklar handlar om ett nytt läkemedel som tycks hjälpa personer med terapiresistent depression, sekretess på ens patientjournal och nyheter från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH:s kongress och vad som bestämdes där.

Hoppas ni får en trevlig läsning!

Varma hälsningar,
Anna Langseth
Chefredaktör för Revansch

 

 

Få tidningen gratis i brevlådan!

Vill du läsa numret?
Då kan du bli medlem i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, så får du tidningen hem i brevlådan gratis. Här kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär. 

Tidningen Revansch handlar om psykisk ohälsa och strategier för att må bättre.

Prenumerera på Revansch!

Vill du inte bli medlem i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, men läsa tidningen ändå? I så fall kan du prenumerera på Revansch för 205 kronor.