Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Mobbning leder ofta till psykisk ohälsa – Revansch nr 1:2020

Mobbning är livsfarligt. Det kan leda till självmord. Och att ha blivit mobbad som barn leder ofta till depression, ångest eller triggar igång annan psykisk ohälsa som vuxen. Men det finns flera sätt att minska riskerna för att mobbning uppstår, vilket vi tar upp i årets första nummer av Revansch, RSMH:s organisationstidning.

Mobbning sågs länge som en oundviklig och nästan normal del av uppväxten, och definitivt något man ska ha ”kommit över” i vuxen ålder. Men forskning tyder på att mobbning kan ge förvånansvärt allvarliga psykologiska men, långt upp i vuxen ålder. Ofta är vi omedvetna om kopplingen. Det kan handla om allt från depression, ångest eller aggression till bristande självkänsla och tillit.

Porträtt på flera som har mobbats, bland annat Sean Banan

I Revansch får vi möta flera personer som utsatts för mobbning som barn, och som berättar hur detta påverkat dem som vuxna. En valde att i vuxen ålder hämnas på sina mobbare, en annan använder sig istället av strategier för att peppa sig själv när den dåliga självkänslan som mobbningen har lett till gör sig påmind.

Ytterligare en person som blivit mobbad är artisten Sean Banan. Det är kanske lätt att tro att han som är så spexig och framgångsrik skulle må toppen, men här visar han en helt annan sida, som bland annat grundar sig i mobbning och i ensamhet.
– Jag har mått dåligt i hela mitt liv mer eller mindre, säger han, och härleder detta till bland annat mobbningen och ensamhet.

Mobbning går att förebygga

Mobbningen ökar tyvärr i skolan visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det är katastrofalt.  Men för att inte bli helt nedslagen är det viktigt att komma ihåg att mobbningen faktiskt går att minska. I skolor där man har en tydlig plan mot mobbning som genomsyrar alla nivåer, är risken mindre att mobbning uppstår.

Liknande gäller för arbetsplatser. På arbeten som har en närvarande chef, tydlig arbetsfördelning och där de anställda litar på varandra är risken för kränkande särbehandling lägre.

Men även föräldrar har ett ansvar. Barn som har föräldrar som är nedsättande och hånfulla mot dem löper större risk att bli mobbade eller att mobba andra, visar forskning. Det borde vara en varningsklocka för alla föräldrar som beter sig så mot sina barn.

Mer innehåll i Revansch

Förutom att Revansch nr 1–2020 innehåller temat mobbning, innehåller tidningen som vanligt nyheter om psykisk ohälsa, kultur, svar på en juridisk fråga, rapporter från lokalföreningarna och en ledare skriven av Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Nytt för i år är att tidningen äntligen får sudokus, som många läsare efterfrågat under lång tid. Dessutom har vi utökat utrymmet för insändare.

Hoppas ni får en trevlig läsning!

Varma hälsningar,
Anna Langseth
Chefredaktör för Revansch

Få tidningen gratis i brevlådan!

Vill du läsa numret?
Då kan du bli medlem i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, så får du tidningen hem i brevlådan gratis. Här kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär. 

Prenumerera på Revansch!

Vill du inte bli medlem i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, men läsa tidningen ändå? I så fall kan du prenumerera på Revansch för 205 kronor.