Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Seminarium: Brukarrevision – vad är det och hur funkar det?

Genom RSMH Utbildning kan företag eller verksamheter för personer med psykisk ohälsa göra utvärderingar för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed kunna ge ett bättre bemötande.

Våra revisorer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och det leder ofta till bättre kvalitet på undersökningarna. Anledningen är att den som har egen erfarenhet ofta ställer andra typer av frågor, och därför får andra svar av den som blir tillfrågad.

Det kan bero på känslan av samhörighet eller igenkänningsfaktorn hos dem som blir intervjuade. Det kan också ha att göra med att brukare ibland har ett lågt förtroende för myndigheter och utförare.

Vill du veta mer om våra brukarrevisioner? Nu bjuder RSMH Utbildning in till ett kostnadsfritt seminarium!

Tid: Onsdag 4 december kl. 13.00-16.00
Plats: ABF-huset, Svevägen 41, Per Albin-rummet

Program
13.00 Välkommen! Fredrik Gothnier, RSMH Brukarrevision
13.10 Vad är en brukarstyrd brukarrevision och vad kan den leda till? Fredrik Gothnier, RSMH Brukarrevision
13.55 Brukarrevision ur ett beställarperspektiv, Nina Mautner Granath, projektledare Uppdrag psykisk hälsa
14.10 Brukarstyrd brukarrevision i Botkyrka kommun, Peter Åborg, Botkyrka kommun
14.40 Fika med kaffe och bulle
15.00 Två exempel på brukarrevision, Ida Högström och Nettan Wall, brukarrevisorer.
15.40 Tid för frågor
16.00 Slut

Seminariet är kostnadsfritt.

För att anmäla dig – mejla Fredrik Gothnier på
fredrik.gothnier@rsmh.se

Senast den 29 november vill vi ha din anmälan.Välkommen!