Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Seciso 2.0 motverkar skolavhopp och främjar psykisk hälsa

RSMH:s projekt Seciso 2.0 handlar om att bygga upp och utbilda i metoder för stöd i utbildning. Syftet är att stötta elever och studenter att kunna genomföra sin utbildning och motverka skolavhopp.

Supported education (förkortas SEd) är en psykiatrisk rehabiliteringsmetod som är framtagen på Boston University under 1980-talet. Metodens syfte är att stödja studenter med psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. SEd bygger på principerna om mänskliga rättigheter, en inkluderande skola, återhämtning och psykiatrisk rehabilitering.

Annika Bostedt och Malin Wigg arbetar med projektet:

– Studentens behov och önskemål är i fokus. Inom SEd jobbar med är att stötta studenten i att identifiera och utveckla värderingar, alternativa valmöjligheter och nödvändiga färdigheter. Utöver det jobbar vi med stödinsatser som är nödvändiga för att nå framgång och tillfredställelse i studierna.

En viktig del av projektet är att erbjuda utbildningar. Dessa riktar sig till projektets referensverksamheter som finns inom kommuner, regioner, skolor och universitet.

– Vi erbjuder dels Train the trainers, ett utbildningspaket som tagits fram i projektet för att erbjuda våra referensverksamheter. Syftet med den är att sprida och implementera SEd i Sverige, berättar Annika och Malin.

Innan pandemin slog till hölls utbildningarna fysiskt, men det senaste dryga året har utbildningarna varit helt digitala. Då har utbildningsdagarna kortats till tvåtimmarstillfällen med pauser.

– Utbildningen Train the trainers motsvaras av utbildning kring metoden Supported Education, dess bakgrund, principer, förhållningssätt, varför metoden är viktig samt hur en kan välja, skaffa och behålla utbildning.

Det har funnits både för- och nackdelar med att genomföra utbildningarna digitalt. En stor fördel är att det går att nå fler personer samtidigt som sitter i olika delar av landet. Att slippa resor är dessutom resurssparande. Däremot gör det digitala formatet att det är svårt att känna av ”stämningen i rummet”.

– Digitala möten kan ibland begränsa utbildningsledarnas möjlighet att läsa av reaktioner och fånga upp frågetecken. Att genomföra öppna reflektionsrundor kan ibland också underlättas när man genomför utbildning fysiskt, säger Annika och Malin.
Det är mycket på gång i projektet framöver och fram tills det avslutas i september ska mycket hinnas med. Bland annat arbetar Annika och Malin med ett samarbetsavtal med Omsorgsförlaget:

-Vi skall ansöka om en yrkeshögskoleutbildning till rehabiliteringsvägledare PAS (praktik, arbete och studier), om 200 yrkeshögskolepoäng.

För den som vill delta i en utbildning finns flera möjligheter. Enklast är att besöka hemsidan seciso.org. Här finns digitala studiepaket som är gratis och som riktar sig till både studerande och stödjare. Den som vill gå en längre utbildning kontaktar Annika och Malin.

Annika och Malin avslutar med en viktig påminnelse:
– Det är en vinst för såväl samhället som för individen att arbeta proaktivt för att motverka skolavhopp.