Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Samordnaren i Gävleborg: »Vi vill ha brukarinflytande på alla nivåer«

Hur har brukarråden för vuxenpsykiatrin fungerat under pandemin? Revansch har gjort en granskning av samtliga regioner. Här kan du läsa en intervju med Anna Öhman, samordnare hos Region Gävleborg, och beställa ett provex av Revansch med svar från samtliga regioner.

Anna Öhman är samordnare för brukarrådet för vuxenpsykiatri hos Region Gävleborg. Vad har varit utmaningarna med att ha brukarrådsmöten under pandemin?

– I början trodde vi att pandemin skulle gå över, så då ställde vi in de första mötena. Sedan höll vi igång dem digitalt och det har behövt lösas en del praktiskt, deltagare har hjälpt varandra och man har till exempel även kunnat ringa in. Det underlättade att vi kände varandra som mötesgrupp när det blev digitalt.

 Och vad har varit tillgången med brukarråd under pandemin?

– Det har dykt upp frågor som gällt pandemin som kommer från brukarrådet, till exempel om besöksförbud och vaccinationer för vuxenpsykiatrins patienter. Jag tycker att representanterna från regionen, som hade mycket att göra med pandemin på olika håll, prioriterade att vara med och möjliggjorde att alla rådets frågor besvarades.

– Vi gjorde en utvärdering i våras och många vill ses live så fort det går, men för en del har det digitala underlättat då de inte behöver resa.

 Vad missar regioner som inte har ett fungerande regionalt brukarråd för psykiatrin, skulle du säga?

– Jag tänker att man missar väldigt mycket. I Gävleborg är det brukarrådet som ger förutsättningar och följer upp olika aktiviteter för ökat brukarinflytande kontinuerligt. Det finns en ordning för löpande frågor. Man har kontakt.

– Det gör att personer i ledningsposition får hjälp med vad som är viktiga frågor. Vår verksamhetschef kan även gå till brukarrådet och berätta om sina bekymmer, och ha en dialog med brukarna om det.

– Vi vill ha brukarinflytande på alla nivåer. Alla behövs i smått och stort. I visioner och vardagskonkret, säger Anna Öhman.

Text: Anna Morin
Foto: Privat

Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch. Nyhetsrapporteringen i Revansch ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utformas enligt journalistiska principer samt enligt de etiska publicitetsreglerna för press, radio och TV. 

Läs mer om försvagade brukarråd under pandemin

Vill du läsa artiklarna om hur samtliga regioner hanterat brukarråden för psykiatrin under pandemin? Vilka lovar omtag, bot och bättring? Beställ ett gratis provex av Revansch nr 3/2021. Vi skickar magasinet på papper så länge lagret räcker. Skicka namn, postadress, epostadress till revansch@rsmh.se för att beställa en tidning, märk mejlet ”provex nr 3”.

Fortsätt läsa Revansch nästa år

Bästa sättet att få tidningen är att bli medlem i RSMH, men det går även att prenumerera både som privatperson eller som organisation, skola, bibliotek, företag etcetera – läs mer under Tidningen Revansch nedan.

Bli medlem!

Tidningen Revansch