Relaterade länkar

Här hittar du externa länkar för mer information om de frågor som vi lyfter i reformprogrammet.

Medborgarlön

Tidningen Arbetet: ”Medborgarlön bättre än villkorade sjukskrivningar” (9/11 2020)