Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi hörs för brukarnas skull

RSMH uttalar sig ofta i media om förutsättningarna för psykisk hälsa. Vi ger röst åt alla våra medlemmar och andra personer med psykisk ohälsa. Vi blir intervjuade av radio, TV och tidningar. Vi skriver också egna debattartiklar och insändare.

Här nedan har vi samlat de senaste debattartiklarna om psykisk hälsa. Längre ned på sidan finns också andra artiklar och inslag där vi har uppmärksammats för vårt arbete. Klicka på länkarna för att läsa artiklarna eller se inslaget.

Debattartiklar

Alla människor – oavsett hälsotillstånd – ska ha rätt till ett eget hem!
Personer med psykisk ohälsa blir oftare vräkta än andra. Det är en skandal! Samhället måste bli bättre på att hand om alla människor när de mår som allra sämst, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande i en debattartikel på SVT opinion apropå Uppdrag Granskning den 4 september 2019.

Psykiatriambulanser borde köra omhändertagna unga
Det är helt galet att unga som omhändertas transporteras tillsammans med vuxna fångar. Dessa unga har ofta psykisk ohälsa och sådan behandling förvärrar självklart tillståndet. Om Sverige ska följa barnkonventionen borde istället psykiatriambulanser eller en transporttjänst som sköts av SiS användas, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i en debattartikel publicerad i ECT 18 juli 2019.

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat
En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i debattartikel publicerad i Expressen 9 juli 2019.

Ensamhet är inget individuellt val – utan en samhällsfråga
Hanne Kjöller raljerade över ensamma människor i DN. Men att ensamheten ökar beror inte bara på individen utan bör ses som ett samhällsproblem, där fattigdom och minskade möjligheter att få billig psykoterapi faktiskt bottnar i politiska beslut. Inlägg publicerat i Dagens Nyheter 2 juli 2019.

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa
De nuvarande tandvårdsstöden är orättvisa och de som behöver dem mest får sällan del av dem, skriver Jimmie Trevett, vår förbundsordförande i en debattartikel i dag tillsammans med andra organisationer i Funktionsrätt Sverige. Dagens Samhälle 5/3 2019.

Att bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige
Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symptom förrän missbruket har upphört. Inom missbruksvården får de istället höra att de är för sjuka för att behandlas. Situationen är oacceptabel, skriver bland andra Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. Svenska Dagbladet 8/11 2018.

Vräk inte människor med psykisk ohälsa
Att människor med svår psykisk ohälsa vräks ur sina hem är ett systemfel. Det skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. Aftonbladet 10/10 2018

Tvångsåtgärder triggas ofta av dålig kompetens
”Det är dags för psykiatrin att omvärdera sin syn på patienterna”, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. SVT Opinion 4/4-2018. 

Sexövergreppen inom psykiatrin måste stoppas
I metoo-uppropet #psykakut kräver vi rutiner för att få stopp på sexuella övergrepp inom psykiatrin och för att alla kvinnor ska ha möjlighet att återhämta sig, skriver Annika Malmqvist och Jimmie Trevett från RSMH. Dagens Samhälle 8/3-2018. 

Tandvården måste förbättras för oss med psykisk ohälsa
Tandvårdsstödet idag blir ett moment 22 för oss med psykisk ohälsa. Systemet måste göras om, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH. Dagens Samhälle 14/12- 2017.

Kvinnor med psykisk ohälsa extra utsatta
RSMH:s Paulina Tarabczynska skriver om sexuella övergrepp för kvinnor och hbtq-personer med psykisk ohälsa i samband med kampanjen #Metoo. Hon har även skrivit i Aftonbladet och Dagens samhälle. Veckorevyn 21/11 2017.

Hantera kriserna bakom den psykiska ohälsan
RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, skriver gemensam debattartikel på världsdagen för psykisk hälsa. Dagens Samhälle 10/10 2017.

Samhället ska hindra självmorden – inte öka antalet
Ett humant bemötande och en helhetssyn är det viktigaste för att den som mår sämst psykiskt inte ska ta sitt liv, skriver Jimmie Trevett, RSMH. Aftonbladet 10/9 2017.

Ge patienter upprättelse vid brister i psykiatrin
Det råder stora problem med bristande vård- och patientsäkerhet inom psykiatrin. Svenska staten måste vidta åtgärder, skriver Jimmie Trevett, RSMH. SvD 14/6 2017. 

Långt kvar till jämlik hälsa
I 50 år har RSMH kämpat för likvärdiga villkor för människor med psykisk ohälsa. Mycket har hänt, men mycket återstår att göra, skriver Jimmie Trevett, RSMH. Socialpolitik 27/3- 2017.

Allvarliga systemfel i den psykiatriska vården
Unga kvinnor är särskilt drabbade av tvångsåtgärder. De utsätts för bältning, isolering, tvångsmedicinering och sondmatning, skriver Jimmie Trevett, RSMH:s ordförande och Anna Quarnström, jurist och projektledare i Inlåst men inte utan rättigheter. ETC 20/3 2017.

Utredning för jämlik hälsa måste beakta psykisk ohälsa
Personer med psykisk ohälsa riskerar att dö 15-20 år i förtid. Vi driver krav på att regeringens kommission för Jämlik hälsa tar upp detta i sitt arbete. Dagens samhälle 27/4 2016.

Övriga artiklar

Ett svek från psykiatrin mot de sjuka
Jimmie Trevett intervjuas angående grova övergrepp mot patienter inom den psykiatriska vården på St Görans sjukhus. SvT 15/4 2018.

Patientsäkerheten hotas av dålig beredskap mot övergrepp
Psykiatriska slutenvårdsavdelningar har dålig beredskap för sexuella övergrepp eller trakasserier. Intervju med Anna Quarnström, jurist och projektledare för Inlåst med inte utan rättigheter. Feministiskt Perspektiv 25/7 2017.

Så påverkar arkitekturen psykiatriska patienter
Tvångsåtgärderna halverades tack vare bra arkitektur. Intervju med Paulina Tarabczynska, RSMH. P3 14/3 2016.

Han var inlåst i 22 år – hittade gemenskap i RSMH
Ove Stenlund var inlåst på Säters sjukhus i 22 år och går nu varje dag till RSMH. RSMH Dalarna firar 40 år. P4 Dalarna 28/5 2015.

Patienter från psykiatrin bör tas emot snabbare
Jimmie Trevett, RSMH, uttalar sig om ett förslag att kommuner snabbare ska ta hand om utskrivningsklara patienter. Sveriges Radio 20/3 2015.