Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Så påverkar Coronan de psykiskt sköra – Revansch nr 3:2020

Plötsligt är riskerna med isolering och ökad psykisk ohälsa på allas läppar. Men hur påverkar coronapandemin de som redan innan var psykiskt sköra? Och vad händer med de nya psykiatripatienter som pandemin skapar?

I detta nummer möter vi Maria i Stockholm som mår sämre psykiskt under coronapandemin. Men på landet sitter Malin som bryter sin isolering, tack vare att så många sociala aktiviteter nu sker på nätet. Även öppenpsykiatrin har hanterat situationen helt olika i olika regioner. I vissa delar av Sverige tycks de mest ha tänkt på verksamhetens bästa och stängt ned mycket, istället för att verkligen finnas där för dem som riskerar må allra sämst när det krisar – de som redan är psykiskt sköra. Medan de i andra delar av landet försökt nå så många som möjligt.

I det ljuset är det intressant att se hur centret för psykisk hälsa i Trieste i Nordöstra Italien hanterat situationen. Staden är en av de hårdast drabbade med total nedstängning av samhället, men ändå lyckades psykiatrin där ha kontakt med lika många psykiskt sköra som innan pandemin. Det hela bygger på deras speciella arbetssätt, som går ut på att ha extremt hög tillgänglighet, med bland annat team som söker upp patienterna ute i samhället. Team som kanske påminner de om FACT-team som numera finns bland annat i Skåne, vilket också tas upp i detta nummer.

Dessutom får veta att tusentals färre sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos registrerades under årets första månader jämfört med samma period de senaste fem åren. Försäkringskassan tror det beror på corona. Men bland de som jobbar med rehabilitering i Stockholm har man märkt en trend av att fler utmattade nekas sjukpenning.

Till på köpet recenseras psykiatern Johan Cullbergs nya bok om schizofreni av Fredrik Gothnier som själv haft psykoser, och Ainbusk Singers Marie Nilsson Lind berättar om sina djupa depressioner.

Hoppas du uppskattar tidningen!

Själv går jag på tjänstledighet nu i ett halvår och under den tiden tar Elin Engström över som redaktör för Revansch.

/ Anna Langseth, tjänstledig redaktör

 

Här kan du läsa mer om Revansch, samt några gamla nummer som PDF.