RUS läggs ner

RUS läggs ner – och RSMH Ung bildas

Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, RUS, hade kongress helgen den 29-31 maj. Där bestämde organisationen, som har fungerat som RSMH:s ungdomsförbund, att lägga ned. Men det betyder inte slutet för RSMH:s ungdomsverksamhet. RSMH hoppas nu att fler distrikt runt om i landet ska starta RSMH Ung, såsom RSMH-distriktet i Jönköping har gjort.

Det största problemet för RUS har varit Ungdomsstyrelsens ändrade regler. Eftersom de flesta medlemmarna har varit över 25 år på senaste tid har inga pengar trillat in från Ungdomsstyrelsen och därför har det blivit allt svårare att ordna aktiviteter och värva nya medlemmar.  Innan 2006 räckte det att 40 procent av medlemmarna i en ungdomsförening var under 25 år för att få bidrag, men nu krävs 60 procent under 25 år.

– Det fungerar för föreningar som styrs av föräldrarna, men inte om de styrs av ungdomarna. Särskilt inte om de har psykisk ohälsa, där du ofta börjar få symtom senare i livet än om du är fysiskt funktionsnedsatt, säger Gustav Andersson, ordförande, och aktiv i RUS i 13 år.

Genom åren har RUS bland annat deltagit i olika projekt, föreläst i skolor, gett ut antologin Ung och Galen, anordnat musikfestival i Lund, gjort sommarläger och även fungerat som rådgivare till Socialdepartementet i specifika ungdomsfrågor. Dessutom har många av ungdomarna själva mått bättre psykiskt av att engagera sig.

Även om RUS läggs ned som rikstäckande organisation finns aktiva ungdomar i flera av RSMH:s lokalföreningar runt om i landet och RSMH önskar att distrikten samlar dessa unga i nya nätverk eller organisationer. Ett exempel på detta är Jönköpings distrikt som nu har startat RSMH Ung, där flera av de unga i Jönköpings län som tidigare var med i RUS numera är med.

Läs mer om nedläggningen av RUS i nästa nummer av Revansch, RSMH:s organisationstidning, som kommer ut den 15 juni.