Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Rundringning bland våra föreningar ger försiktigt positiv bild av Coronaläget

Under mars och april har förbundet återigen ringt runt bland föreningarna. Det här är den tredje rundringningen sedan maj 2020 för att stämma av hur er verksamhet påverkas av Coronapandemin. Den här gången har vi pratat med 67 föreningar.

De flesta av de föreningar vi pratade med svarade att de fortfarande har någon form av verksamhet. Glädjande nog ser det ut som om de allra flesta har anpassat sig till rådande restriktioner och i många fall ställt om delar av sin verksamhet; en del föreningar träffas och har aktiviteter utomhus och andra träffas i föreningslokalen men med restriktioner i deltagarantalet. Några av er har ställt om till digital verksamhet, med medlemsmöten, studiecirklar och andra aktiviteter som hålls på digitala plattformar.

De flesta av de svarande föreningarna har ett lägre antal medlemmar som deltar i verksamheten. Majoriteten av föreningarna i undersökningen tror dock inte att de kommer att tappa medlemmar under året. Några föreningar vittnar dessutom om att fler människor sökt sig till föreningen och undrat vad RSMH är för organisation. På sikt skulle det kunna  leda till att vi får fler medlemmar.

På frågan om vilket stöd föreningarna skulle vilja ha från förbundet, svarade många främst ekonomiskt stöd i olika former och hjälp med medlemsvärvning. Alla kommentarer och synpunkter som inkommit från enkäten har vidarebefordrats till såväl förbundsstyrelse som förbundskansli för fortsatt arbete.

Vi på förbundskansliet vill gärna påminna om den särskilda mejladressen foreningssupport@rsmh.se, dit ni föreningar kan skriva för att få hjälp med vissa frågor eller ärenden.

Glöm inte att regelbundet gå in här på hemsidan för den mest aktuella informationen om olika webbinarier som vi anordnar för att hjälpa och informera  våra föreningar. Gå gärna in på Föreningssidan och titta runt. Här hittar ni också tidigare nummer av RSMH-nytt.