Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH seminarium på MR-dagarna

Mänskliga rättigheter för personer med psykisk ohälsa är en viktig fråga för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Därför medverkar vi på Mänskliga Rättighetsdagarna, den 14-17 november. Temat i år är ”Rätten till hälsa”.

På lördagen har vi ett bokbord och innan dess anordnar vi dessa två seminarium tillsammans med Civil Rights Defenders, CDR:

Torsdag 14 november kl 16.30-17.30

Seminarium: Diskriminering i vården – för tidig död för personer med psykisk ohälsa

50 procent av personer med psykisk ohälsa har upplevt sig orättvist behandlade i den kroppsliga sjukvården. Det handlar många gånger om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Under detta seminariet diskuteras orsak, konsekvens och lösning på den diskriminering personer med psykisk ohälsa upplever i kroppssjukvården. Läs mer här.

Fredag 15 november kl 9-10

Seminarium: Människorättsbaserad vård i psykiatrin – går det?

Västra Götalandsregionen har sedan år 2013 utvecklat människorättsbaserat arbete inom delar av psykiatrin. Vid de avdelningar som prövat arbetssättet har tvångsåtgärder och vårdskador minskat. Under seminariet belyses den kritik Sverige fått, brukarnas/rättighetsbärarnas erfarenheter och Västra Götalandsregionens nya arbetssätt. Läs mer här. 

Lördag 16 november 9.30-16.30

Bokbord

Under lördagen är det gratis entré för allmänheten till MR-dagarnas miniseminarium och utställartorg. Kom och träffa oss vid vårt bokbord! Vi kommer även att genomföra en frågesport som berör personer med psykisk ohälsas rättigheter och livsvillkor i dag.
Vinster:
1:a pris – En helårsprenumeration på vår organisationstidning Revansch.
2:a pris – Ett bokpaket med böcker som vi har gett ut.

Välkomna!

Vill du veta mer om vårt påverkansarbete? Klicka här!

Foto: Nicklas Thegerström
(Bilden är från ett annat sammanhang år 2016 och nu på MR-dagarna deltar andra personer än de på bilden.)