Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Här är RSMH:s nya förbundsstyrelse!

Här är RSMH:s nya förbundsstyrelse!

Under helgen 10-12 maj på RSMH:s kongress 2019 lämnade Jimmie Trevett posten som förbundsordförande. Han ersattes av Barbro Ronsten, den första kvinnan att leda RSMH:s förbundsstyrelse sedan förbundet bildades 1967. Dessutom är det länge sedan organisationen hade två tjejer i förbundsstyrelsen som är så unga som 20 plus.

Nya förbundsstyrelsen i RSMH:

Barbro Ronsten, Förbundsordförande RSMH, Stockholm-Gotland. Hjärtefråga: Självmordsförebyggande insatser och att stötta RSMH:s distrikt att bli mer effektiva.

Tore Hansson, 1:a vice förbundsordförande, Jämtland. Hjärtefråga: Att fler med social och psykisk ohälsa ska få meningsfull sysselsättning eller studier.

Åsa Höij, 2:a vice förbundsordförande, Stockholm-Gotland. Hjärtefråga: Återhämtning för de svårast sjuka.

Per Åke Olofsson, Ledamot, Östergötland. Återhämtning från psykisk ohälsa.

Emma Wiklund, Ledamot, Västernorrland. Hjärtefråga: att som mår psykiskt dåligt ska våga be om hjälp.

Anette Kruse, Ledamot, Dalarna. Hjärtefråga: Att personer med psykisk ohälsa varje dag har något meningsfullt att komma till och inte behöver vara ensamma.

Lina Markusson, Ledamot, Västerbotten. Hjärtefråga: Förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

Jessica Nordlund, Ledamot, Västmanland. Hjärtefråga: att förbättra för unga vuxnas psykiska hälsa.

Jimmie Trevett, Ledamot, Skåne. Hjärtefråga: Att alla med psykisk ohälsa ska få bestämma över sin egen vård och insatser.

Mildred Gullfeldt, Ersättare, Värmland. Hjärtefråga: Pengar och bättre bemötande av vården och samhället.

Khai Chau, Ersättare, Sörmland. Hjärtefråga: Förbättra privatekonomin för personer med psykisk ohälsa.

Eva Dahlström, Ersättare, Västra Götaland. Hjärtefråga: Förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Annelie Bergdahl, Ersättare, Västerbotten. (Ej på bild)

Pär Ljungvall, Ersättare, Örebro län. Hjärtefråga: Förbättra mänskliga rättigheterna för personer inom rättspsykiatrin.

Hans Johansson, Ersättare. (Ej på bild)