Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s anhörigprojekt planerar för slutkonferens

I december avslutas RSMH:s tvååriga anhörigprojekt. Därefter är det upp till medlemmarna att bestämma hur de vill arbeta vidare med frågan. Den 5 december kl 9–12 anordnas en slutkonferens i hybridformat, i samarbete med ABF och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Konferensen äger rum i ABF-huset i centrala Stockholm och online.

Under konferensen kommer rapporten Perspektiv på anhörigskap presenteras samt det diskussionsunderlag som tagits fram och som heter För dig som stödjer.

Läs programmet och hur du anmäler dig här.

På bilden syns projektledaren Emil Åkerö och träffpunktsledaren Nicole Shojadoost med diskussionsunderlaget.