Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s anhörigprojekt i blickfånget

I juni startade RSMH tillsammans med ABF och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) ett projekt i syfte att stötta anhöriga med utbildning och erfarenhetsutbyte. Under nästa år ska projektet dra igång studiecirklar och utbildningar för anhöriga.

Hittills har projektet, under ledning av Emil Åkerö, tagit fram och genomfört fyra testutbildningar som just nu utvärderas. Samtidigt har det också spelats in ett antal filmer med olika experter och anhöriga som kommer ingå i studiematerialet som släpps i vår.

Efter utbildningen hoppas Emil att deltagarna får med sig en starkare trygghet i att de själva har rätt att må bra och verktyg för att jobba för det.
– Det är en väldigt interaktiv utbildning med många övningar och ett gediget faktamaterial som ska stimulera till diskussion och reflektion om rollen som anhörig. Själva erfarenhetsutbytet mellan deltagarna, att få träffa andra i samma situation, är också viktigt, säger Emil.

Projektet är ett samarbete mellan tre organisationer som alla bidrar med olika perspektiv:
– Nka bidrar med sin kunskap och sitt nätverk kring anhöriga och anhörigperspektivet. ABF:s bidrag är deras stora erfarenhet inom folkbildningen och de hjälper oss att skapa studiematerialet och så småningom dra igång utbildningar för cirkelledare och sedan studiecirklarna, berättar Emil.

En viktig lärdom så här långt är att gruppen anhöriga ofta glöms bort och att stödet som erbjuds anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa ofta är begränsat. Vilket i sin tur kan göra det svårare för anhöriga att ge stöd för återhämtning till sin närstående.

Projektet sprids också på olika sätt, inte minst till landets anhörigkonsulenter som sedan kan tipsa anhöriga om utbildningarna. Inom kort ska Emil också medverka i ett webbinarium för att prata om projektet:

Nka arrangerar ett webbinarium den 9 december för att diskutera hur det civila samhället arbetar och stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Sedan kommer vi som arbetar i organisationerna Shedo, RSMH och Frisk och Fri berätta vad vi gör i vår verksamhet.

Efter 2021 är projektmedlen från Folkhälsomyndigheten slut. Då är tanken att studiecirklarna ska fortsätta med hjälp av RSMH och ABF och att utbildningar för anhöriga ska kunna erbjudas genom RSMH Utbildning.

Jag tror att projektet kan leda till att stärka RSMHs arbete med anhöriga, och framförallt skapa nya verktyg för hur vi kan bedriva det arbetet internt, avslutar Emil Åkerö.

Vill du delta i webbinariet som arrangeras av Nka den 9 december? Anmäl dig här