Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMHbloggen: Alla bör ha inflytande över sin medicin!

Nu finns en ny text på RSMHbloggen av vår bloggare Fredrik Gothnier. Han skriver om att brukarinflytande även bör gälla medicinering. Vi håller med.

Vi tycker att psykiatrin skriver ut medicin för ofta, för mycket och för länge. Och att det behövs alternativ för dem som inte vill ha läkemedel utan annan behandling, så som exempelvis psykoterapi. Med det sagt kan det finnas folk som faktiskt vill och behöver ta medicin för att må bra.

Det är också väldigt anmärkningsvärt att det fortfarande finns chefsöverläkare inom psykiatrin som ännu inte har lärt sig reglerna för vad som gäller vid öppen psykiatrisk tvångsvård. Det går inte att tvinga någon att medicinera där om personen inte visar sig vara en fara för sig själv eller någon annan.

Läs Fredriks text här!