Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38). Läs yttrande