Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH välkomnar regeringens beslut om kartläggning

I slutet av april meddelade regeringen att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ojämlik hälsa ett problem

RSMH har länge betonat att det inte finns en jämlik hälsa idag. Personer med psykiska funktionsnedsättningar har generellt en sämre hälsa än övriga befolkningen. För att vi ska få ett samhälle som uppfyller den mänskliga rättigheten att ha en god hälsa och på så sätt ökade möjligheter att påverka sitt liv, så måste det finnas en medvetenhet om hur hälsotillståndet ser ut hos denna grupp.

Kartläggning har många fördelar

Att se över vilka utmaningar personer med psykisk ohälsa möter är avgörande för att uppmärksamma behov och sätta in lämpliga åtgärder. Det kan i längden leda till en mer jämlik vård, tandvård och omsorg. Insatserna kan verka förebyggande mot psykisk ohälsa och även vara suicidförebyggande.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande i sin helhet här