RSMH utser bästa psykiatriska verksamhet 2015

RSMH utser bästa psykiatriska verksamhet 2015

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.

RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang. Det är bra och ingår i vårt uppdrag.

Men för att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.

För andra året ska RSMH därför utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2015 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter. Det kan till exempel vara bemötande, värdegrund, kvalitetsarbete, information, brukarinflytande och samverkan. Senast den 10 september vill vi ha era förslag. Använd medföljande blankett.