Aktuellt

RSMH utlyser forskningsstipendium 2021

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Vi utlyser nu vårt forskningsstipendium för 2021.

Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur vår stipendiefond. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas.

Vi ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får dock inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

Tidigare mottagare av stipendiet

Tidigare mottagare av RSMH:s forskningsstipendium är bland andra Ann Ottengrim, vars avhandlingsarbete handlar om hemlöshet och Housing First. Ann är numera ledamot i RSMH:s FoU-utskott och frågor om stipendiet/ansökan kan ställas till henne.

Ann Ottengrim, ann.ottengrim@lnu.se, eller 073-999 51 26

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande:

  • Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post
  • Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) och arbetsplats/institution
  • Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan
  • Forskningsplan, meritförteckning och gärna referenser

Ansökan ska skickas senast den 31 mars 2021 till Kristina Båth, kristina.bath@rsmh.se.

Det går också bra att skicka ansökan med post till:

RSMH
Att: Kristina Båth
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.