Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH unga: Rebecka berättar om att leva med social ångest och autism

Leon Berthas, som är en ung medlem inom RSMH har tillsammans med Håkan Berthas gjort en kort film om Rebecka Hasselrot som berättar om hur det är att leva med social ångest och autism. 

Att öka kunskapen kring hur RSMH:s medlemmar kan uppleva psykisk ohälsa är en viktig del av vårt påverkansarbete. Leon Bethas, från RSMH unga har tillsammans med Håkan Berthas gjort en kort film kring detta. I filmen får vi följa Rebecka Hasselrot, som är medlem i RSMH unga och som lever med social ångest och autism. Se filmen här