Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH talar om psykisk ohälsa och farlighet i Sveriges riksdag

Nu på torsdag, 31 mars, besöker RSMH Sveriges riksdag för att diskutera sanningar och fördomar om farlighet och psykisk ohälsa. Åsa Höij (bilden), andre vice ordförande i RSMH, kommer att delta i diskussionen. Andra deltagare är Anders Printz, regeringens utredare i Samsjuklighetsutredningen och kanslichef på Vårdförbundet, samt tidigare chef för psykisk hälsa-frågorna på Socialstyrelsen, och Ing-Marie Wieselgren, överläkare i psykiatri och nationell samordnare för psykiatrifrågor SKR.

Värd står två engagerade riksdagspolitiker: Elsemarie Bjellqvist (S) och Lina Nordquist (L).  

Läs mer här på RSMH:s hemsida efter mötet.