Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-studion: Vad gjorde Ing-Marie så framgångsrik i sitt arbetssätt? (Del 2 av 4)

Del 2 av 4, i RSMH:studions avsnitt kring ”Minnet av Ing-Marie Wieselgren” är nu publicerat. I denna del får vi lyssna till vad som gjorde att Ing-Marie Wieselgren blev så framgångsrik i sitt arbetssätt.

Malin Wigg, som även jobbar med barn-och ungdomsfrågor inom RSMH håller i avsnittet. Medverkande gäster: Anders Printz, Interimschef Uppdrag psykisk hälsa, SKR Anna Jonsson, Handläggare, Uppdrag psykisk hälsa, SKR Kerstin Evelius, Samordnare för psykisk hälsa, Region Uppsala. RSMH-studion släpper del 3,  fredag den 4 november och del 4, den 5 november.

Lyssna till del 1 här

Lyssna till del 2 här