Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH står upp för barns rättigheter

RSMH står upp för barns rättigheter i Sverige i ett yttrande över betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66). RSMH:s Jenny Wetterling, som lett arbetet med yttrandet, har även tidigare bjudit in till en tydligare debatt om i vilket samhälle och under vilka förutsättningar vi vill att våra barns psykiska hälsa ska formas. Dagens situation är för många barn inte bra och en förändring är absolut nödvändig. Vikten och värdet i att göra och få det rätt från början med utsatta barn är sådan att det måste få kosta. Att snåla på barnen av idag är i grunden bara att förlänga och förvärra individers lidande och lägga den samhällsekonomiska notan på framtidens samhällsbärare och skattebetalare. Läs mer här