Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH reagerar på olagliga vräkningar

Novalie som har psykisk ohälsa vräktes utan förvarning från sitt stödboende i Vänersborgs kommun. Och fler personer kan ha utsatts för olagliga vräkningar, rapporterar Sveriges Radio. I slutet av detta radioinslag kommenterar Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, denna omänskliga behandling.

Alla människor ska ha rätt till ett hem

Vi anser att alla människor ska ha rätt till ett hem. Det är en förutsättning för att må bra psykiskt.

Själva poängen med ett stödboende är ju också att personer med psykisk ohälsa ska få stöd. Du ska få insatser i vardagen och mår du så pass dåligt att du börjar störa grannar ska personalen hjälpa en till psykiatrin eller ge stöd på annat sätt.

Ett förstahandskontrakt i ett stödboende ska dessutom ha samma regler som andra förstahandskontrakt. Du ska ha få tre varningar av värden så att du har chans att rätta till det som gått fel och slippa bli avhyst. Dessutom ska du kunna överklaga vräkningsbeslutet till domstol. Vi har medlemmar som på så vis har lyckats få bo kvar i sina hem.

Informationen måste anpassas efter personens behov

Informationen om vräkningar måste också ges på ett sätt så att personen med psykisk ohälsa förstår informationen. Bor du på ett stödboende mår du ofta väldigt dåligt och då måste informationen anpassas efter det.

En blind person får sällan information på ett papper med vanlig text, utan den informationen anpassas så att personen med en funktionsnedsättning kan ta till sig den.
På samma sätt måste informationen anpassas till den som mår så psykiskt dåligt att hen har kognitiva svårigheter.

Men tyvärr finns stora okunskaper i samhället idag om vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning, och dessutom skriver många myndigheter på akademiska, vilket är svårt för vem som helst att förstå.

Här kan du lyssna på de andra inslagen om hur Vänersborgs kommun vräkt människor med psykisk ohälsa från deras stödboenden på ett olagligt sätt:

Novalie vräktes från stödboendet

Psykiskt sjuke Jenny vräktes och visiterades av vakter

Kommunen kan ha vräkt flera personer från stödboenden

Här kan du läsa mer om vårt påverkansarbete.

Foto: Unsplash/ Andrew Neel

Personen på bilden har inget med texten att göra.