Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH på MR-dagarna: Röster om tvångsvård

Den 17–18 november arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Med anledning av detta har RSMH haft ett digitalt samtal om tvångsvårdens vara eller icke vara. Deltagare i samtalet är Östen Hannmyhr, intressepolitiskt ansvarig på RSMH, Åsa Höij, andre vice ordförande i RSMH samt Ann-Christine Hellström, sjuksköterska inom psykiatrin på Gotland. Se samtalet på vår Youtube-kanal.