RSMH om presidentvalet i USA

RSMH om presidentvalet i USA

Vår värld är i ständig förändring och det kanske inte är något nytt. Men att ett av världens mäktigaste länder som har stort inflytande över världspolitik, ekonomi och miljö har valt en president med hatisk retorik och som gör rasistiska och sexistiska uttalanden är mycket allvarligt. Detta är en tydlig signal om att omvärlden aktivt behöver slå vakt om människovärdet och de mänskliga rättigheterna.

Den nyvalde amerikanske presidenten Donald Trumps uttalanden, handlingar och vallöften innebär både ett direkt och ett indirekt hot mot många människor och inte minst minoritetsgrupper. Detta är aktuellt även för oss i Sverige där människovärdet angrips på olika sätt. Genom valet av Trump finns det en uppenbar risk att dessa attityder och beteenden legitimeras. Makt, juridik, politik och attityder hänger ihop och vi måste motverka normalisering av diskriminering, övergrepp och påhopp på människor med psykisk ohälsa och funktionsvariation.

RSMH är en politiskt obunden organisation som värnar de mänskliga rättigheterna och våra medlemmars och medmänniskors psykiska hälsa. RSMH verkar för att ge en trygg gemenskap till människor med olika grad av psykisk ohälsa oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De ideella idéburna organisationerna har en viktig roll, att vara en röst som värnar våra universella rättigheter och som pekar på orättvisor och brister i samhället. I dag behöver vi göra den rösten än starkare genom att bli fler, för att kunna påverka politiken och i förlängningen varje individs möjlighet till psykisk hälsa.

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande RSMH