Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-nytt november

Var med i kampanjen och #snackapsykiskohälsa!

Nu är det äntligen dags för RSMH:s kampanj #snackapsykiskohälsa att gå av stapeln. Syftet med kampanjen är att få fler att lära mer om vad psykisk ohälsa är, att bryta stigman och skapa förutsättningar för återhämtning. För att nå dit behöver vi ett samhälle som är snällare, mer inkännande och tolerant. Läs mer om kampanjen och mycket annat i detta nummer av RSMH-nytt.
Vill du uppmärksamma något i RSMH-nytt? Maila hanna.schubert@rsmh.se

Läs mer om detta och mycket annat i novembernumret av RSMH-nytt. Klicka här.