Studiematerial

Klicka här för att beställa studiematerial.

10 middagar med bordssamtal

Ett material där ni träffas och lagar mat samt under middagen pratar om olika ämnen som mansrollen och kärleken, papparollen och manlighet.

5 träffar om RSMH

Ett material där ni lär er lite mer om RSMH, vad vi gör, olika områden som vi prioriterar, samt föreningsverksamhet.

Kamratstöd i RSMH

Studiematerialet är tänkt att användas i föreningen som ett stöd i förnyelsearbetet för er som vill förändra och påverka er egen eller andras situation, gällande kamratstödet och den verksamhet som vilar på detta.

Min roll som anställd

Studiematerial som tar upp den anställdes arbetsuppgifter, personliga egenskaper som behövs, arbetsgivaransvar, arbetsfördelning etc.

Sociala arbetskooperativ

Beskriver de frågor som man bör ta ställning till innan man startar upp ett kooperativ.

Styrelseutbildning

Som nyvald ledamot i styrelsen har du fått medlemmarnas förtroende att vara en av flera som leder föreningens arbete. Du bör själv bilda dig en uppfattning om hur du skall hantera ditt uppdrag.

Vardagsekonomi

Studiematerial för medlemmar. Ger kunskaper om hur man kan planera långsiktigt, hur man gör en budget, vilka skyldigheter och rättigheter man har vid olika köp.

Våga ta plats

Ett studiematerial och studieplan för kvinnor som vågar ta plats i föreningslivet och samhällslivet. Materialet består av tio kapitel och det är tänkt att det ska motsvara nio träffar i en studiecirkel. Trots att kvinnorna är i majoritet inom RSMH så är det ändå fler män som bestämmer genom att vara aktiva i styrelsearbetet. Projektet ”Våga ta plats” kom till för att på sikt bryta detta mönster med styrelser inom RSMH.

Lätt och Läcker Vardagsmat

Fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga följdsjukdomar på grund av viss medicinering. Många med psykisk ohälsa riskerar att avlida tio till femton år i förtid.

Genom kokboken ”Lätt och Läcker Vardagsmat” vill RSMH inspirera sina medlemmar att ensam eller tillsammans i studiecirkeln med andra laga vardagsmat som är både god och nyttig. Vi vill också ge kunskap och inspiration till att laga sin egen mat och prova på nytt, att gå ner i vikt genom att äta mindre och att motionera lite mer. Vi vill även ge förutsättningar till att förbättra möjligheterna till ett rikare, längre och friskare livsstil. Att äta bättre behöver inte vara så krångligt.

Friskvård & Livsstilsfrågor

En bok kring ”Friskvård & livsstilsfrågor”. Boken är indelad i två delar. Den första delen, är din faktabok, som ger en bättre förståelse och ”vägbeskrivning” för hur du själv kan balansera din hälsa gentemot medicin, biverkningar och hälsa.

Den andra delen, är ”’Din arbetsbok på vägen”, som stödjer dig och din förening att ta er till de mål ni har, samt vilka samverkansformer ni kan hitta då det gäller att bedriva friskvårdsinriktade verksamheter både inom och utanför RSMH:s regi.

Att vara man

Ett studiematerial för trevliga och intresseväckande samtal. Genom detta material lyfts ämnen upp och män får möjlighet att prata med andra män om olika mansfrågor. Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice.