Starta en studiecirkel

Alla medlemmar i RSMH har möjlighet att starta en studiecirkel. Börja med att ta kontakt med ert lokala ABF kontor. Uppgift om detta finns på ABF:s hemsida. Det bästa är att ni har kontakt med ABF i januari för att planera våren och sommaren. Detsamma gäller i augusti för att planera höstens studiecirklar och få reda på vilken hjälp ni kan få av dem.

En studiecirkel måste innehålla minst tre sammankomster, tre deltagare samt nio studietimmar, varav en studietimme är 45 minuter.

Studiematerialet finns att beställa här!

 


Exempel på studiecirklar:

Handikappfrågor
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
Samhälls- och beteendevetenskap
Psykologi
Socialpolitik
Samhällsplanering
Politiska ideologier
Arbetsliv

Föreningskunskap
Matlagning
Data
Trädgård
Skrivarcirkel
Folkrörelser och intresseorganisationer
Cirkelledarutbildning
Friskvård

Film och fototeknik
Bild och formkonst
Måleri
Keramik
Träslöjd
Konsthantverkshistoria
Vävning
Klädsömnad och klädvård