Studier leder till utveckling

Studierna är en viktig del av RSMH:s verksamhet eftersom det ger möjlighet till utveckling för medlemmen. Men studierna är också ett sätt att förändra organisationen och förbättra verksamheten. Utbildning ger självförtroende. När vi gör något vi klarar av och samtidigt utvecklas, så stärks vi. Via studier kan vi förändra vår situation och delta i samhällsarbetet.

Studier bedrivs i gemenskap med andra

Detta kan gälla organisations- och hobbycirklar likaväl som för självhjälpsgrupper av olika slag. Upptäcker man att fler än man själv delar samma erfarenheter så brukar man börja kunna urskilja ett mönster. Kanske finns det ett system?

Har jag fått känna kamratskap och gemenskap, vågar jag också delta i det intressepolitiska arbetet? Denna målsättning måste vara klar: stärka självförtroendet, känna gemenskap och våga ställa krav.

RSMH:s kurser och cirklar ska ge en bra grund att stå på så jag som medlem och tillsammans med mina kamrater kan tillvarata mina/våra intressen, kräva rätten till en bra vård etcetera.

Styrelserna på olika nivåer har här en viktig uppgift och är ytterst ansvariga för att medlemmarna ska erbjudas möjlighet till kunskap och utbildning.