Internatkurser

Kurs om kamratstöd
12 – 16 mars 2018

 

Bemötande och Information
23 – 27 april 2018

 

Återhämtning
21 – 25 maj 2018

 

Egenmakt
22 – 26 oktober 2018
Inbjudan
Anmälningsblankett

 

Din rätt
19 – 23 november 2018
Inbjudan
Anmälningsblankett