Internatkurser

Kurs om kamratstöd
12 – 16 mars 2018

 

Bemötande och Information

23 – 27 april 2018

 

Återhämtning

21 – 25 maj 2018

 

Egenmakt

22 – 26 oktober 2018

 

Din rätt

19 – 23 november 2018

Inbjudan

Anmälningsblankett