Studier för medlemmar

RSMH har en omfattande studieverksamhet för medlemmar och bidrar till att personer med liknande erfarenheter stödjer varandra, så kallat kamratstöd. Studierna i RSMH är också viktiga för att individen ska kunna utvecklas och även organisationen.

De flesta studier genomförs av lokalföreningar. De tillhandahåller studiecirklar och kurser i bland annat brukarinflytande, friskvård, vardagsmakt, återhämtning, vardagsekonomi, styrelsearbete samt hobbycirklar.

Förbundet anordnar femdagarskurser för medlemmar som kan röra sig om bland annat dina rättigheter, självhjälp, hälsa och friskvård, kamratstöd och bemötande. Läs mer under fliken ”Internkurser”.

Vi genomför dessutom flera av våra distrikt utbildningar i bland annat friskvård och opinionsarbete. Medlemmarna utbildas då att ta tillvara sina och andras rättigheter gentemot olika myndigheter. Här kan medlemmarna engagera sig och vara en tillgång för andra. De kan också bli cirkelledare för nya deltagare.

Under 2013 hade ungefär 100 av våra föreningar någon form av studieaktiviteter.