Bilda en RSMH förening

Grunden i RSMH är lokalföreningen. Det är där den enskilda medlemmen kan möta andra under otvungna former och/eller starta sitt återhämtningsarbete. Vi eftersträvar att det ska finnas föreningar i varje kommun.

Att bilda en ny förening är ett spännande och roligt arbete – även om det också kräver en viss arbetsinsats. För att kunna ansöka om att bli en förening krävs tio medlemmar och att stadgar för lokalföreningar antagits. Du hittar dem under rubriken: om oss, stadgar.

Så här kan du göra

Ofta finns det några personer på orten som kan bilda en arbetsgrupp. Denna kan ha som uppgift att förbereda bildandet av en förening. Här behövs det oftast lite planering och deltagande från distriktet och näraliggande lokalföreningar. Arbetsgruppen bör planera in flera aktiviteter till exempel studier om RSMH, temakvällar, utflykter, kontakter med kommunen, studieförbundet ABF och HSO – handikappförbunden.

Det är bra om gruppen planerar verksamhet på längre sikt. Det är också bra att ha lite pengar att röra sig med. Distriktet eller närliggande lokalföreningar kan kanske ställa upp. En tids arbete i grupp kan alltså föregå bildande av ny förening. Men det är förstås inte helt nödvändigt.

När ni ska bilda själva lokalföreningen: Tag först kontakt med distriktet i ditt län eller förbundskansliet.