RSMH-material att beställa

Rabatt på 20 procent ges till alla medlemmar i RSMH. Porto tillkommer. Beställ genom att fylla i nedanstående formulär eller mejla till shop@rsmh.se.

0 Artiklar

Föreningsarbete


Nya möjligheter

Psykiska funktionsnedsättningar och hjälpmedel Utskrift av kompendium
Artikelnr: 0111
Pris: Gratis

Gåvor till RSMHs Stipendiefond

Utskrift av broschyren.
Artikelnr: 0111
Pris: Gratis

Stipendier ur RSMHs Stipendiefond

Utskrift av broschyren.
Artikelnr: 0111
Pris: Gratis

Värvningsblock

(Delat block - medlemskort/ adressuppgifter)
Artikelnr: 0123
Pris: Gratis

Att leva med självskadebeteende

Utskrift av broschyr
Artikelnr: 0130
Pris: 15 kr

Att leva med psykos

Utskrift av broschyr
Artikelnr: 0131
Pris: 15 kr

Att leva med depression

Utskrift av broschyr
Artikelnr: 0132
Pris: 15 kr

Att leva med ångest

Utskrift av broschyr
Artikelnr: 0133
Pris: 15 kr

Att leva med utmattningssyndrom

Utskrift av broschyr
Artikelnr: 0134
Pris: 15 kr

Att skaffa pengar

Förteckning över diverse fonder
Artikelnr: 0154
Pris: 10 kr

Bryt Ensamheten!

Om vägen vidare vid psykisk ohälsa
Artikelnr: 0155
Pris: 2 kr

Kvalitet på Dina villkor!

RSMH har utarbetat dokumentet ”Kvalitet på Dina villkor – RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällservice” som syftar till att ringa in vad som är kvalitet i verksamheter för personer med psykisk ohälsa, så att vi kan förändra situationen till det bättre.  
Artikelnr: 0160
Pris: 30 kr

Föreningshandbok

Boken är uppbyggd som en faktahandbok och vill visa hur föreningsverksamheten inom RSMH kan se ut.
Artikelnr: 0268
Pris: 30 kr

Stadgar

Normalstadgar för RSMH fr.o.m. 2016-06-30
Artikelnr: 0407
Pris: 10 kr

Principprogrammet


Artikelnr: 0429
Pris: 10 kr

Din kundvagn är tom.