RSMH-material att beställa

Rabatt på 20 procent ges till alla medlemmar i RSMH. Porto tillkommer. Beställ genom att fylla i nedanstående formulär eller mejla till shop@rsmh.se.

0 Artiklar

Studiematerial

Studiematerial


Vardagsekonomi

Studiematerial för medlemmar. Ger kunskaper om hur man kan planera långsiktigt, hur man gör en budget, vilka skyldigheter och rättigheter man har vid olika köp.
Artikelnr: 0117
Pris: 20 kr

Självhjälpsgrupper för rösthörare

Självhjälpsgrupper för rösthörare Ett studiematerial framtaget av Elisabet Alphonce. Denna självhjälpsbok är tänkt både för dig som hör röster likväl som dig som arbetar med rösthörare.
Artikelnr: 0157
Pris: 50:00 kr

Studiehandledning - Kvalitet på dina villkor

Denna studieplan har tagits fram för att underlätta för RSMH-föreningar att hålla studiecirklar om brukarinflytande
Artikelnr: 0158
Pris: Gratis

Att vara man

Ett studiematerial för trevliga och intresseväckande samtal.
Artikelnr: 0159
Pris: 70:- kr

Våga ta plats

Ett studiematerial och studieplan för kvinnor som vågar ta plats i föreningslivet och samhällslivet. Materialet består av tio kapitel och det är tänkt att det ska motsvara nio träffar i en studiecirkel. Trots att kvinnorna är i majoritet inom RSMH så är det ändå fler män som bestämmer genom att vara aktiva i styrelsearbetet - Projektet "Våga ta plats" kom till för att på sikt bryta detta mönster med styrelser inom RSMH.
Artikelnr: 0270
Pris: 80 kr

Lätt och läcker vardagsmat

Kokboken som vill ge dig inspiration att ensam eller tillsammans med andra laga vardagsmat som är både god och nyttig.
Artikelnr: 0271
Pris: 10 kr

Kamratstöd i RSMH

Studiematerialet är tänkt att användas i föreningen som ett stöd i förnyelsearbetet för er som vill förändra och påverka er egen eller andras situation, när det gäller kamratstödet och den verksamhet som vilar på detta.
Artikelnr: 0354
Pris: 20 kr

10 middagar med bordssamtal

Ett material där ni träffas och lagar mat samt under middagen pratar om olika ämnen som Mansrollen och kärleken, papparollen och manlighet.
Artikelnr: 0424
Pris: 30 kr

Styresleutbildning

Som nyvald ledamot i styrelsen har du fått medlemmarnas förtroende att vara en av flera som leder föreningens arbete. Du bör själv bilda dig en uppfattning om hur du skall hantera ditt uppdrag.
Artikelnr: 0424
Pris: 30 kr

Min roll som anställd

Studiematerial som tar upp den anställdes arbetsuppgifter, personliga egenskaper som behövs, arbetsgivaransvar, arbetsfördelning osv.
Artikelnr: 0460
Pris: 30 kr

Friskvård och livsstilsfrågor

En bok kring "Friskvård & livsstilsfrågor". Boken är indelad i två delar. Den första delen, är din faktabok, som ger en bättre förståelse och "vägbeskrivning" för hur du själv kan balansera din hälsa gentemot medicin, biverkningar och hälsa. Den andra delen, är "Din arbetsbok på vägen", som stödjer dig och din förening att ta er till de mål ni har, samt vilka samverkansformer ni kan hitta då det gäller att bedriva friskvårdsinriktade verksamheter både inom och utanför RSMH:s regi. Här kan du göra en utskrift av boken
Artikelnr: 330
Pris: 70 kr

Din kundvagn är tom.