Fördubbla resurserna till personer med psykisk ohälsa

Fördubbla resurserna till personer med psykisk ohälsa!

Vart fjärde år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, en kongress där vi samlar ombud från våra lokalföreningar runt om i landet. I år träffades vi på Hagabergs folkhögskola i Södertälje den 8-10 maj.

Här är vårt kongressuttalande:

 

Hälften är inte nog

– vi kräver ökade resurser till personer med psykisk ohälsa

Regeringen har påstått att man satsar stort på psykiatrin. Men pengarna som tillförts sedan 2006 är bara hälften av vad som föreslogs i den så kallade Miltonutredningen – trots att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Vi i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, kräver att staten tillför de 1,7 miljarder årligen som utredningen föreslog och att kommunerna och landstingen slutar att skära ned på psykiatrin och psykosociala insatser.

Psykiatrireformen skulle ge ökat stöd till gruppen med personer med psykisk ohälsa men i och med 90-talskrisen skars det i stället ned. För att komma till rätta med detta tillsattes Miltonutredningen, eller Nationell psykiatrisamordning som i sitt slutbetänkande Ambition och ansvar 2006 gav en rad förslag till staten.

Mycket bra har tillkommit sedan dess. Alltfler personer får hjälp att hantera vardagen genom bland annat boendestöd och personligt ombud, men det räcker inte.

Utredaren Anders Milton ansåg att det fanns behov av att satsa 1,7 miljarder kronor årligen på psykiatrin och socialpsykiatrin. Enligt nya siffror från myndigheten Vårdanalys har staten endast lagt runt 870 miljoner kronor per år. Hos landstingen har kostnaden för specialiserad psykiatri legat på i princip samma nivå sedan 2009*. Vi kan konstatera att staten bara har levererat hälften av den summa som Milton önskade – samtidigt som den psykiska ohälsan ökar.

RSMH ser ett stort behov av ökade insatser, men i praktiken ser vi nedskärningar både inom psykiatrin och kommunernas psykosociala insatser. På de flesta håll i landet är det långt till slutenvården, ibland över 20 mil, samtidigt som det saknas tidigt stöd i den psykiatriska öppenvården, vilket ytterligare ökar trycket på slutenvården. När det gäller äldre saknas kunskap och stöd, och för barn och ungdomar fattas det i många kommuner skolpsykologer och kuratorer i den omfattning som behövs.

RSMH ser ett behov av fler boenden för vår målgrupp, bättre möjligheter till arbete och studier samt meningsfull sysselsättning. Fler borde få stöd och hjälp till ett fullvärdigt liv. Miltonpengarna måste fram och politikerna måste gå från ord till handling. Detta kommer RSMH fortsätta att verka för. Fördubbla resurserna till personer med psykisk ohälsa!

 

Presskontakt 1                                                              Presskontakt 2

Jimmie Trevett                                                             Barbro Hejdeberg Ronsten

Förbundsordförande i RSMH                                    Första vice förbundsordförande, RSMH

Tel: 070-420 82 60                                                      Tel: 070 326 80 42

jimmie.trevett@rsmh.se                                              barbroronsten@hotmail.com

 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en ideell organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social hälsa, anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har cirka 8 000 medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och har funnits sedan 1967. Se mer på www.rsmh.se

 

* Enligt Socialstyrelsen skedde en ökning på 7,8 % mellan 2012-2013, men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, stämmer inte denna siffra utan det handlar om runt 3,8 %, orsaken är att bland annat Västra Götalandsregionen har bytt sätt att föra sin statistik.