Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH Kalix får stipendium för integration

Grattis till RSMH Kalix som har tilldelats Kalix kommuns årliga integrationsstipendium! 

– Vi jobbar jättemycket med att inkludera människor av olika nationaliteter. De har ofta flytt från krig och oro och har mycket som de bär på. Vi vill vara socialt inkluderande och välkomnande, en plats för återhämtning. Vi har bland annat haft språkkaféer, och flera av dem som sitter i vår styrelse har rötter i andra länder, berättar ordföranden Kristina Nyström. 

Två kvinnor och barn bär på jord vid odling.

Stipendiesumman är på ett par tusenlappar och kommer att användas till en gemensam rolighet inom temat integration. 

– Men vad det blir, det får medlemmarna bestämma, så att alla känner att det är något de kan ta del av, säger Kristina Nyström. 

– Nyligen bjöd vi in till kosläpp i samarbete med strokeföreningen. Det kom 40 personer från tio eller elva olika nationaliteter, från småbarnsfamiljer till pensionärer, berättar hon. 

RSMH Kalix har kommit i kontakt med nyanlända genom att bland annat söka upp dem på Folkets hus och biblioteket. Kristina har också erfarenhet av att vara volontär inom flyktinghjälp.  

– Förr hade vi tolkar, men det behövs sällan, det är i regel alltid någon som kan engelska. Om vi ska berätta om föreningen kan vi behöva tolk, men inte om vi bara ska dansa och bryta bröd tillsammans, då förstår vi varandra ändå, säger Kristina Nyström. 

Text: Marja Beckman 

Fotona är tagna av medlemmar i RSMH Kalix när föreningen hade odlingsdagar.

Flicka som bär på jord.