Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH i Ekot!

RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, hördes i Ekot igår. Hon uttalade sig om situationen för våra medlemmar och om lokalföreningarnas viktiga arbete i dessa pandemitider.

RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, berättade i Ekot att pandemin slår hårt mot våra medlemmar.

Enligt RSMH:s undersökning av situationen för våra 104 lokalföreningar, upplever hälften av våra medlemmar, stor ensamhet och har svårt att upprätthålla sociala kontakter under pandemin.
– De känner stor ensamhet och som ensam kan man få mer suicidala tankar, de tänker på döden. De behöver ofta också läkarvård och tillgång till sin medicin och det händer att de inte vågar gå och träffa sin läkare, säger Barbro Hejdenberg Ronsten till Ekot.

Barbro Hejdenberg Ronsten berättar också om lokalföreningarnas viktiga verksamhet i inslaget. Trots svårigheterna för våra medlemmar under pandemin, så upprätthåller 70 procent av våra lokala föreningar sin verksamhet utomhus och använder telefonen som ett viktigt instrument för att upprätthålla kontakten, säger hon.
– Många av våra lokala föreningar har en god verksamhet, 70 procent av dem, men med ett halverat antal besökare. 70 procent har också god kontakt med sina medlemmar, många har inte dator och mejl, så man ringer eller sms:ar, så telefonen används i högre utsträckning än vad vi hade tankar om, berättar Barbro Hejdenberg Ronsten för Ekot.

Lyssna på inslaget här.