RSMH i Almedalen

RSMH i Almedalen!

RSMH är som vanligt på plats i Almedalen för att informera om RSMH och om psykisk ohälsa. Fem personer från förbundet kommer i samarbete med den lokala föreningen i Visby att ha eget arrangemang i Handikappförbundens tält den 29 juni 14.00 – 17.00 och därutöver delta i seminarier, dela ut flygblad och ta plats i de samtal och debatter som pågår under veckan.  Här är de seminarier där vi är med i paneldebatter eller samtal:

 

Måndag 29 juni.

14.00–17.00  RSMH i Handikappförbundens tält.

Plats: Skeppsbron, H115.

15:00 – 15:20  Vad behövs för personer med svår psykisk ohälsa?

Plats: Skeppsbron, H115,

16:00 – 16:20  Mat och träning – bra för den psykiska hälsan!

Plats: Skeppsbron, H115

 

Tisdag 30 juni.

13:00 – 14:00  Hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?

Plats: Södertorg 17, Lila Shala

Arrangör: RFSL

 

Onsdag 1 juli.

15:00 – 16:00    På vilket sätt kan ett ökat brukarinflytande förbättra psykiatrin?

Plats: Skeppsbron, H115

Arrangör: NSPH

 

Torsdag 2 juli.

08:30 – 09:45 Psykiatri; framgångs- eller krisbransch?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

Arrangör: NSPH

10:30 – 11:30    Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

Arrangör: NSPH

13:00 – 14:00    Diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

Arrangör: NSPH, RFS

 

Fredag 3 juli.

13.00–13.30  Hur kan arbetsmarknadspolitiken inkludera de som står längst från arbetsmarknaden?

Plats: HSO:s tält

Arrangör: Handikappförbunden