Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH ger sin syn på aktivitets- och sjukersättningen

I mars uppdrog regeringen att åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet med utredningen är att ersättningen ska ge ”hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet. I utredningens referensgrupp medverkar Jimmie Trevett för RSMH:s räkning. 

Referensgruppens uppdrag är att komma med inspel på sjuk- och aktivitetsersättningen vid rehabilitering, utifrån de olika perspektiv man företräder. Förutom RSMH ingår bland andra NSPH och Funktionsrätt Sverige i referensgruppen . Dessutom finns här både fackliga och arbetsgivarorganisationer.  

Den 10 december hölls det sista mötet innan utredningen ska komma igång med skrivarbetet och brukarorganisationerna har kunnat göra flera viktiga inspel.
– Vi får ge våra perspektiv på frågorna och det breda uppdrag som utredningen har, säger Jimmie Trevett. 

Utredningens uppdrag är att titta på hela regelverket och den har ett brett mandat. Den kommer att behandla formerna för ersättningen och hur man kan säkerställa att människor inte blir utan ekonomisk ersättning. Däremot kommer den inte att utreda ersättningsnivåer. RSMH har tillsammans med de andra brukar/funktionshinderorganisationerna påpekat att det finns flera viktiga områden som behöver förbättras:
– Vi anser att man borde får behålla aktivitetsersättningen efter att man fyllt trettio och att aktiviteterna som är kopplade tillersättningen behöver ses över. Aktiviteterna ska utgår från individernas behov och förmåga. En idé kunde vara att brukarorganisationer får vara med och utforma aktiviteterna, men också att ansvaret för aktiviteterna flyttas till kommunerna från Försäkringskassan, fortsätter Jimmie. 

Det är vanligt att personer med sjukersättning avstår från att engagera sig ideellt av rädsla för att mista sin ersättning. Anledningen är att det hänt att Försäkringskassan tolkat ett ideellt uppdrag som att det betyder att det finns en arbetsförmåga.
– Det är viktigt att människor ska kunna engagera sig ideellt även om de inte klarar av att arbeta. Det ger meningsfullhet i vardagen och förbättrar förutsättningarna för återhämtning, menar Jimmie. 

Utredaren har bett referensgruppen om exempel på hur det kan se ut för personer som blivit av med sin sjukersättning och vilka brister i systemet som människor drabbas av.  Fack och arbetsgivare har kommit med inspel om att möjligheterna till arbetsträning behöver bli bättre så att människor vågar komma tillbaka till jobbet utan rädsla för att bli sjuka igen. 

Utredningen skulle kunna få stor betydelse för RSMH:s medlemmar och målgrupper om den leder till att aktivitetsersättningen för en ung person, möjliggör en vettig vardag. Likaså skulle en trygg sjukersättning kunna innebära att det blir lättare att fokusera på återhämtning. För att detta ska bli verklighet är ett ökat brukarinflytande en förutsättning.
– Utredaren är väldigt intresserad, sen vet man inte vad politiken och Försäkringskassan säger. Att politiken uppmärksammar detta är en bra början. Vi kommer att svara på remissen när utredningen är klar, någon gång i sommar, avslutar Jimmie. 

Läs mer om utredningen här