Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH genomför ungdomssatsning

Varför gör vi detta?

RSMH genomför under 2019-2020 en ungdomssatsning med fokus på åldrarna 15-29 år. Att RSMH utvecklar sin satsning på att organisera fler unga med egen erfarenhet är i linje med såväl organisationens behov som konkreta uttalanden i verksamhetsinriktning och från förbundsstyrelsen.

Vad är syftet?

Syftet är att utveckla metoder för att på bästa vis stödja och bygga upp ungdomsföreningar inom RSMH. De orter som prioriterats under 2019 motsvarar orter där vi har utvecklat samarbete via befintliga projekt som inriktas på unga och skolfrågor.

Vad kommer att ske?

Tanken är att möten och aktiviteter ska genomföras som främjar ungas engagemang att starta eller gå med i föreningar inom RSMH. Vi vill även kunna erbjuda läger för unga så att de kan utbyta kunskaper och erfarenheter. För att lyckas med detta kommer projektledaren att samarbeta med distrikt, befintliga lokalföreningar och andra samarbetsaktörer.

Vill du eller er lokalförening hjälpa till?

Är ni intresserade av att vara med och stötta det här arbetet? Ju fler vi är, desto lättare blir det att lyckas med ungdomssatsningen!

Vid frågor och funderingar, kontakta
Malin Bostedt, projektledare ungdomssatsning
Mobil: 070-420 82 51
E-post: malin.bostedt@rsmh.se