Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH i två debattartiklar under sommaren

Vår nya förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten har under sommaren fått två debattartiklar publicerade i rikstäckande media, dels i Expressen, dels i ETC. I den ena uppmanar hon alla som har nekats ersättning från Försäkringskassan att överklaga, då en ny dom ger hopp om att  tolkningen av regelverket kan komma att ändras. I den andra skriver hon att unga som omhändertas enligt LVU och bor på SiS-boenden inte ska transporteras av Kriminalvården. Många av dessa unga har aldrig begått något brott och vårdas där på grund av självskadebeteende eller för att deras familjer är olämpliga.

Här går det att läsa de två debattartiklarna i sin helhet:

”Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat” – debattartikel publicerad i Expressen 9 juli 2019.

”Psykiatriambulanser borde köra omhändertagna unga” – debattartikel publicerad i ETC 18 juli 2019.

Att skriva debattartiklar är ett sätt för RSMH driva opinion så att personer med psykisk ohälsa får samma villkor och rättigheter som andra. Läs gärna mer om vårt opinionsarbete under ”Så påverkar vi”.