Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH: Chefer ska bli bättre på att stötta medarbetare

Många med psykisk ohälsa både får och behåller arbete trots att det är en tuff arbetsmarknad. Vilka är framgångsfaktorerna? Är det arbetsplatsens utformning, chefens inställning, arbetstagarens egna strategier som är viktigast? Eller kanske något annat?

Sedan 1,5 år tillbaka driver RSMH projektet ”Arbete trots psykisk ohälsa”. Vi har nu tagit fram en utbildning som ska hjälpa arbetsgivare att bli bättre på att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

Vi vill ta chansen att presentera vårt utbildningsupplägg för er och få feedback på hur vi kan göra det ännu bättre. Tisdagen den 22 oktober är ni därför välkomna till vårt kansli i Örnsberg.

Plats: RSMH:s förbundskansli, Instrumentvägen 10, Hägersten. Se karta här.

Tid: 22 oktober kl 12:30-14:00. Vi avslutar presentationen med gemensam fika.

Anmälan görs till projektkoordinator Christian Ingvarsson.
Tel: 08-12 00 80 53
Mejl: christian.ingvarsson@rsmh.se